Ateliere de lucru

Date
Date
Text for Teaser and Metatags

Masă rotundă operativă

Actorii relevanți la nivel local s-au reunit pentru a discuta despre perspectiva lor asupra sărăciei energetice. S-au exprimat puncte de vedere privind abordarea sărăciei energetice și a emisiilor de gaze cu efect de seră în zona metropolitană Cluj-Napoca. Evenimentul de lansare a fost o primă oportunitate de interacțiune a actrilor relevanți și a partenerilor de proiect pe această temă.

Întâlnirea a fost condusă de universitatea Babeș-Bolyai fiind deschisă de coordonatorul de proiect printr-o prezentare sumară a proiectului, urmată de prezentări introductive din partea lui Andreas Schneller, Adelphi, reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca și ai Inițiativei Climatice Europene (EUKI) care va finanța proiectul. Au participat peste 20 de reprezentanți din sector, furnizori de servicii energetice, delegați din alte municipalități, institute climatice și cercetători din alte universități.

Părțile interesate au primit o imagine de ansamblu asupra obiectivelor proiectului, beneficiarilor și actorilor cheie. Interesul pentru subiect s-a manifestat în sesiunile de întrebări și răspunsuri, în care părțile interesate s-au arătat disponibili în ce privește susținerea elementelor cheie ale proiectului. Pentru mulți, tema sărăciei energetice este una nouă, cu toate acestea, s-au arătat dornici de a învăța și de a se implica. S-a punctat importanța problemelor sociale, de mediu și de sănătate.

Masa rotundă operativă a deschis prima fază a proiectului, care constă în colectarea și analizarea datelor privind sărăcia energetică și emisiile de gaze cu efect de seră în zona metropolitană Cluj-Napoca. Partenerii au prezentat actorilor cheie situația sărăciei energetice în România și indicatorii necesari măsurării ei în regiune. Implicarea diverselor părți interesate s-a dovedit neprețuită atunci când a fost vorba despre disponibilitatea lor și nevoia de date. Răspunsul general, ca urmare a acestei prime interacțiuni, a fost unul pozitiv.