Paragraphs
Content

Parteneri

Universitatea Babeș-Bolyaii

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) este cea mai veche și cea mai mare universitate din România. UBB și-a câștigat prestigiul prin implicarea constantă în procesul de dezvoltare locală. Este o instituție dinamică și constructivă bine integrată în societate și orientată spre viitor. Emblema universității este dată caracterul sau multilcultural, oferind programe academice în mai multe limbi străine. Este cea mai bine cotată universitate din România și are o istorie de excelență academică și o cultură bazată pe cercetare inovatoare. În calitate de partener principal, proiectul va beneficia de reputația și rețeaua UBB la nivel local și nu numai. În acest context UBB va sprijini procesul de colectare de date, diseminarea informațiilor, sensibilizarea, implementarea instrumentelor de cercetare și coordonarea rapoartelor și a altor rezultate ale proiectului.

Adelphi

Adelphi are peste 16 ani de experiență profesională în domeniile eficienței resurselor, eficienței energetice și locuințelor. Pe baza analizelor comprehensive ale condițiilor locale și instituționale specifice, dezvoltăm strategii și recomandări de măsuri în programe privind energia durabilă și sprijinim actorii să integreze aceste cerințe în programele sectoriale și regionale. De-a lungul timpului am îndrumat instituții publice și companii din diverse sectoare industriale în vederea îmbunătățirii consumului de energie în sistemele operative.

Echipa de consultanți ai adelphi deține expertiză în procese de conștientizare publică privind utilizarea resurselor energetice durabile și a potențialelor de eficiență energetică în sectorul construcțiilor, în corporații și IMM-uri, precum și a consumatorilor privați. Proiectăm acțiuni de informare și sprijinim procese de consolidare a capacității instituționale prin derularea de traininguri dedicate decidenților privați (companii și asociații), precum și reprezentanților administrațiilor publice centrale și locale.

Municipiul Cluj-Napoca

Administrația municipiului Cluj-Napoca deține departamente relevante obiectivelor proiecului, precum sunt: Departamentul de eficiență energetică și iluminat public, Direcția de comunicare, dezvoltare locală și management de proiecte, Direcția de urbanism, Divizia Asistență Socială și Medicală, etc.

Zona metropolitană Cluj-Napoca are peste 400.000 de locuitori și este formată din 20 de localități. Administrația locală a depus un efort susținut în vederea creșterii sustenabilității serviciilor publice. În misiunea sa de a deveni un „oraș inteligent”, administrația locală se concentrează pe cinci piloni cheie: transport și mobilitate, implicarea cetățenilor, energie, infrastructură și îmbunătățirea accesului la internet. Prin accesul său unic la date relevante pentru proiect, municipalitatea va facilita activitățile de cercetare. Municipalitatea va sprijini, de asemenea, diseminarea rezultatelor proiectului în întreaga sa rețea instituțională, de la nivel local, național și european (prin Pactul primarilor și al Comitetului European al Regiunilor).