Conţinut

Echipă

Universitatea Babeș-Bolyai

Anca Sinea

 

 

Anca este cercetător în domeniul politicilor energetice cu focus în domeniul sărăciei energetice. Activitatea ei de cercetare își are originea în zona Relațiilor Internaționale. Deține o diplomă master la Academia Diplomatică din Viena, unde s-a centrat pe relațiile conflictuale în domeniul energiei. Și-a obținut titlul de doctor în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai (BBU) din Cluj Napoca studiind fenomenul cooperării energetice și procesele de diplomație multilaterală în domeniul resurselor în regiunea CEE. De-a lungul anilor a fost implicată în proiecte de cercetare academică, în activități de predare, în consultanță în sectorul privat și în procesul de elaborare a politicilor, atât pe probleme legate de sărăcia energetică, cât și de securitatea umană. În prezent este afiliată Centrului pentru Studiul Democrației din cadrul UBB și este reprezentată în consiliul de coordonare al acțiunii europene ENGAGER COST privind sărăcia energetică.

George Jiglău

 

 

George este cercetător și lector în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al think tank-ului Centrul pentru Studiul Democrației, cu titlul de doctor din 2013. Interesele sale de fond se află în sfera mai largă a Politicii comparate, cu accent pe partidele politice, dezvoltarea și comportamentul instituțiilor politice, în special în sfera politicii locale. De asemenea studiază impactul acestora asupra calității vieții cetățenilor. Pornind de la un interes pentru europenizare și politica UE, George este preocupat de modul în care dezvoltarea urbană reprezintă o provocare pentru statele naționale tradiționale în contextul interacțiunii dintre globalizare și „glocalizare”. Din 2015, a fost implicat într-o cercetare transnațională mai largă asupra fenomenului „sărăciei energetice”, iar acum face parte dintr-o rețea europeană de cercetători în domeniu, finanțată de Comisia Europeană printr-o acțiune COST. Din 2009 George este Aspen Fellow ca parte a programului Young Leaders al Institutului Aspen din România.

Titus Cristian Man

 

 

Titus Cristian Man este Conferențiar universitar la Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie. Principalele sale zone de cercetare includ aplicarea GIS, analiza spațială, geostatistică și teledetecție pentru analiza și planificarea serviciilor, în special în contextul serviciilor sociale, sănătății publice, hidrologiei, justiției mediului, educației și studiilor urbane. Deține un doctorat în Geografie din 2008, cu un subiect care se ocupă de aplicația GIS în Geografie regională. În 2010 și 2012, Titus a deținut burse CEEPUS la Universitatea din Salzburg unde a predat teme precum: GIS în hidrologie, subiecte selectate în GIS - Geomorfometrie. Pe baza expertizei GIS a obținut în 2013 și 2018 două burse Fulbright la Universitățile din Wyoming și TexasTech.

Elena-Manuela Bîrsănuc

 

 

Elena-Manuela Bîrsănuc urmează doctoratul în Geografie la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie. Interesele sale principale includ analiza spațială, teledetecția, aplicațiile GIS și geostatisticile aplicate în studiile urbane și sociale. În plus, este cercetător asociat Centrului Interdisciplinar de Științe a Datelor, Cluj-Napoca care desfășoară studii urbane importante.

 

adelphi

Andreas Schneller

 

 

Andreas Schneller este manager de proiect în cadrul  Adelphi, lucrând pe subiecte precum sunt politicile energetice și managementul energiei. Gestionează proiecte în numele ministerelor federale și al Comisiei Europene. Activitatea sa se concentrează pe evaluarea politicilor publice și dezvoltarea de strategii de eficiență energetică, analiza politică și financiară a noilor tehnologii energetice, precum și a impactului social al tranziției energetice. Andreas Schneller are o experiență de câțiva ani în proiectarea și implementarea proiectelor de cercetare și consultanță pentru ministere federale, autorități subordonate lor și Comisia Europeană. Își folosește expertiza politică și economică pentru analiza domeniilor și instrumentelor politice. Cu pregătirea rapoartelor, a studiilor și a documentelor de politică, informează factorii de decizie. În plus, deține expertiză de analiză calitativă și cantitativă.

Nanne Zwagerman

 

 

Nanne Zwagerman, în calitatea sa de manager în dezvoltarea afacerilor și coordonarea de proiecte în cadrul adelphi este activ în elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare naționale și internaționale, de programe de ajutor bi-și multilaterale și de proiecte de mediu și schimbare climatică cu perspective naționale și europene. Totodată, coordonează procesul de ofertare al Adelphi, supervizând proiectele din faza de identificare a proiectelor relevante, până la  faza de încheiere a contractelor. În prezent activitatea sa principală presupune dezvoltarea de consorții de cercetare și coordonarea de oferte pentru proiecte de consultanță națională și internațională. Împreună cu echipa sa, supraveghează implicarea adelphi în contractele cadru și este responsabil pentru stabilirea contactului principal cu clienții și partenerii în ceea ce privește noile proiecte. Nanne Zwagerman este certificată de Capacity WORKS.

Jakob Hoffmann

 

 

Jakob Hoffmann este asistent de proiect în cadrul Adelphi. Lucrează în departamentul de energie, focusându-se pe eficiența energetică. Are o diplomă de licență în afaceri internaționale de la Universitatea din Sussex, iar în prezent urmează un master în politici publice la Hertie School of Governance.