Consultare publică cu părțile interesate

Date
Date
Text for Teaser and Metatags

Consultarea părților interesate a reunit actorii locali din diferite sectoare pentru prezentarea rezultatelor preliminare prezente din cercetarea primară realizată în Cluj-Napoca și pentru a discuta rezultatele acționabile.

George Jiglau și Anca Sinea de la UBB au prezentat rezultatele intermediare ale procesului de colectare a datelor privind consumul de energie al populației și calitatea locuințelor din municipiul Cluj-Napoca. Părțile interesate prezente au inclus factori de decizie politică din mai multe municipalități din România care au venit să afle despre abordarea adoptată în acest proiect. Mai mult, au fost prezenți reprezentanți din sectorul privat, în principal companiile de utilități, pentru a oferi contribuții și a afla despre rolul lor în facilitarea accesului la date și în identificarea gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic pe baza modelelor de consum neregulate.

Împreună, părțile interesate au identificat inițiative de politici publice care pot fi implementate la nivel local, dar și la nivelul zonei metropolitane (ZMC) și a altor administrații locale din România. Propunerile discutate au servit drept input pentru recomandările din raportul științific.